FOTOGRAFIA JE ŽIVOTNÝ ŠTÝL

FOTOGRAFIA, AKO MÔJ INDIVIDUÁLNY PREJAV KREATÍVNEJ DUŠE, KTORÁ PRE MŇA ZNAMENÁ VEĽA. KEĎŽE NIE SOM DOBRÝ REČNÍK, OBRAZOM VYJADRÍM VIAC. SKUTOČNÚ HODNOTU VIDÍM V PRIRODZENEJ A NENÚTENEJ FOTOGRAFII, KTORÁ MI DÁVA REÁLNY POHĽAD KRÁSY VŠETKÉHO OKOLO NÁS. PRIRODZENÍ ĽUDIA, SKUTOČNÉ EMÓCIE, DUŠA ČLOVEKA. DRŽÍM SA MÔJHO PRAVIDLA, KTORÉ ZNIE /

ČLOVEK POTREBUJE PRIRODZENÚ FOTOGRAFIU NA TO, ABY ZISTIL, AKÝ JE V SKUTOČNOSTI KRÁSNY.